Kerepesi Értéktár Bizottság

"A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!" (Morus Tamás)

Küldetésünk:

Helyi értékek feltárás, hagyományok megőrzése, dokumentálása.

Megalakult a Kerepesi Helyi Értéktár Bizottság! Várjuk a lakosok javaslatait!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról jogszabály rendelkezik. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési különlegességeket is meg kell őrizni az utókor számára. Ezek megmentése érdekében nyilvánította ki szándékát Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, hogy létrehozza a Kerepesi Helyi Értéktárat. A képviselő-testület novemberi ülésén megválasztotta a szervezet irányító, hat főből álló bizottság tagjait.

A szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság együttműködését.
A Kerepes város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a mellékelten megtalálható javaslat minta visszaküldésével.
A javaslatot postai úton, vagy személyesen is be lehet nyújtani a Forrás Művelődési Házban (2144. Kerepes, Templom u. 3.)
A nyomtatvány letölthető az alábbi linken.
A Kerepesi Helyi Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történőfelvételről, vagy a felvétel elutasításáról.
A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok Gyűjteményébe.
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszer-gazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai-beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területet-, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat-és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz-és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékekés régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A javaslattevő lap a helyi értétárba való felvételhez, letölthető az alábbi linken.